Workshop rouw, verlies en trauma bij kinderen

Kinderen rouwen net als volwassenen, want ook zij ervaren intense gevoelens van verdriet, kwaadheid, angst en schuld. Maar kinderen uiten deze gevoelens op een andere manier. Niet-weten hoe het kind het verlies ervaart en hoe je best kan steunen, maakt ouders, leerkrachten en hulpverleners vaak machteloos.
Handpoppen kunnen een bruikbaar middel zijn om kinderen terug in verbinding te brengen met hun gewaarwordingen en emoties. In deze workshop wordt gekeken hoe handpoppen een buffer kunnen zijn om pijnlijke gevoelens te reguleren en agressie te ventileren.
Deze workshop is bedoeld voor professionals die met kinderen werken, zoals hulpverleners als leerkrachten, maar ook voor ouders die graag meer willen weten over hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij verlies. Deze workshop duurt twee dagdelen.

Speltherapie Rotterdam