Speltherapie

Speltherapie RotterdamSpeltherapie wordt ingezet bij kinderen van ongeveer vier tot en met twaalf jaar. Het is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind te kunnen begrijpen en te helpen. Spel is de taal van het kind en binnen het spel speelt het kind zichzelf. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen manier uiting geven aan de dingen die in hun leven spelen. In therapeutisch spel kunnen kinderen moeilijke gebeurtenissen uitspelen, contact opbouwen, zich leren inleven in de ander, oefenen met nieuw gedrag, met het uiten van gevoelens en wensen, oefenen met het reguleren van gevoelens en spanning, impulsen beheersen en grenzen aangeven.

Therapie voor jongeren

Bij kinderen vanaf twaalf jaar wordt meestal geen speltherapie meer ingezet, maar verbale (“praat”) therapie. Kinderen zijn vanaf deze leeftijd vaak goed in staat te vertellen wat er speelt in hun leven. Ook bij deze vorm van therapie is het soms prettig om te tekenen of op een andere manier creatief bezig te zijn omdat praten dan gemakkelijker gaat.

Ouderbegeleiding

De belangrijkste mensen voor een kind zijn, zoals iedereen wel weet, de ouders. Om deze reden worden ouders altijd bij de therapie betrokken, zover dit mogelijk is. Ouders krijgen zo zicht op de ontwikkeling die hun kind doormaakt en kunnen hun kind zo steunen in zijn of haar proces.
Bij ouderbegeleiding is aandacht voor thema’s zoals veiligheid, vertrouwen, grenzen aangeven en emotieregulatie. Binnen de ouderbegeleiding wordt gekeken naar hoe ouders hun kind het beste kunnen begrijpen en kunnen helpen, passend bij hun eigen stijl en idee├źn.

Gezinstherapie

Gezinsleden reageren op elkaar en vaak ontstaan er patronen in de manier van hoe gezinsleden met elkaar omgaan. Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten of iets naars hebben meegemaakt dan zal dit invloed hebben op het hele gezin. Het kind heeft de ouders nodig op dit op te kunnen lossen en kan dit niet alleen. Wanneer een van de ouders niet goed in zijn of haar vel zitten, heeft dit evengoed invloed op de rest van het gezin. Er ontstaat dan een wisselwerking waarin een negatief patroon kan ontstaan. Gezinstherapie kan helpen om dit patroon te doorbreken en iedereen weer het gevoel te geven betrokken te zijn bij het proces. Gezinstherapie en speltherapie kunnen apart of naast elkaar worden ingezet.