Visie

Zowel voor ouders als voor kinderen is het belangrijk dat ze zich voldoende veilig voelen om zichzelf te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Deze veiligheid kan ontstaan doordat ik open ben, inlevend, erkenning geef aan gevoelens en niet oordeel.

Elk kind is uniek, heeft zijn eigen groeicapaciteiten en het is de taak van opvoeders om omstandigheden te creëren waarin deze tot uiting kunnen komen. Binnen de ouderbegeleiding zal ik samen met ouders kijken hoe ze dit vorm kunnen geven. Binnen de spelsessies ben ik volgend. Ik volg de ervaring, gevoelens en mogelijkheden van het kind en geef ze de ruimte om te spelen met ontwikkelingstaken.

Het contact is helend. In het contact kan je voelen wie je bent en wat je wil. Ook binnen het gezin is ieder gezinslid van invloed op elkaar. Binnen de gezinstherapie ga ik kijken naar de interacties tussen gezinsleden en hoe zij elkaar kunnen elkaar ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.