Training basiskennis psychiatrische stoornissen

Er is een grote groep kinderen die is gediagnosticeerd met stoornissen zoals adhd, autisme en odd. Het lijkt alsof het dan duidelijk is wat er met een kind aan de hand is, maar vaak weet je dan nog niet wat er precies speelt en hoe je het beste met een kind om kan gaan. Kinderen worden gediagnosticeerd met psychische stoornissen op basis van het psychiatrisch handboek DSM (Diagnostic and Statistical Manual) van de psychiatrie. Er zijn meer dan 300 stoornissen in het handboek opgenomen.
In de training basiskennis psychiatrische stoornissen wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende diagnoses. Tevens komt het thema gezond gedrag versus gedrag dat het functioneren beperkt aan de orde. De training duurt drie dagdelen.

Training omgaan met psychiatrische stoornissen

In de training omgaan met psychiatrische stoornissen wordt daarnaast gekeken hoe het beste met kinderen met psychiatrische stoornissen kan worden omgegaan en worden handvatten gegeven. Er wordt binnen deze training gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Deze vervolgtraining duurt drie dagdelen.

Beide trainingen zijn bedoeld voor zowel hulpverleners als andere geïnteresseerden.